JOOST | Design

JOOST De WebsiteMaker + De BeeldMaker + De TekstMaker = De Creatieve Maker

IK DRAAG GRAAG MIJN DIGITALE STEENTJE BIJ AAN JOUW WEBSITE !


DESIGN : … … …

Design kent meerdere gezichten en heeft voor mij een eenduidige betekenis

In oktober 2021 was ik op de Dutch Design Week, op het terrein van de voormalige Campina-fabriek in Eindhoven.

Naar aanleiding van dat bezoek is dit een mooi moment om mijn visie op Web Design eens uit de doeken te doen.

Zoals ik al in de titel zei, DESIGN kent meerdere gezichten.

Daar kwam ik er gisteren enkele van tegen op de DDW. De gesprekken met de designers ter plekke waren daarbij ’t leukst.

Zo heb je ‘Spatial Design’, dat is het ontwerpen van ruimtes met een wisselwerking tussen mens en ruimte.

‘Social Design’ zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals bij stedelijke ontwikkeling.

‘Graphic Design’ is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media.

Wat hebben al deze vormen en andere vormen van design met elkaar gemeen?
In elke design-vorm staat het conceptuele aspect centraal.
Het gaat niet om het eindproduct als zodanig.

Nee, het draait om het inventarisatie- en conceptuele proces als opmaat naar het creëren van het eindproduct.

Zo kijk ik ook naar ‘Web Design’.
Web Design is voor mij niet het proces waarbij je met de beschikbare technische middelen zoals de opmaaktaal de website vormgeeft.
Nee, voor mij is Web Design de fase voorafgaand aan de bouwfase waarbij ik met de opdrachtgever inventariseer wat hij of zij wilt en nodig heeft.
We brengen samen in kaart wat er nodig is om de website uiteindelijk te realiseren: hosting + domeinnaam, tekst en beeld, structuur + opmaak, doelgroep enzovoorts.
Zodra alle aspecten in de designfase zijn uitgewerkt kan de bouw beginnen.

Tot dat moment is er nog geen letter of stukje code geschreven.
En tijdens de bouw kan het gebeuren dat we teruggrijpen op het Web Design, bijvoorbeeld omdat mijn opdrachtgever iets aangepast of toegevoegd wil hebben.

Dit is de reden dat mijn IDEALE KLANT actief participeert in het voorbereidende proces naar het eindresultaat, de website.

Scroll-to-top button