JOOST | Tekst

JOOST De WebsiteMaker + De BeeldMaker + De TekstMaker = De Creatieve Maker

IK DRAAG GRAAG MIJN DIGITALE STEENTJE BIJ AAN JOUW WEBSITE !


TEKST : TEKSTREDACTIE – TEKSTSCHRIJVEN

Op een website zijn teksten onontbeerlijk. Je wilt immers een boodschap overbrengen.

Ik vind het belangrijk dat teksten er verzorgd uitzien.

Met ‘verzorgd’ bedoel ik dat teksten correct gespeld en goed leesbaar zijn.

De leesbaarheid zorgt ervoor dat teksten voor iedereen toegankelijk zijn.
Ik streef er immers naar dat bezoekers zich welkom voelen op de website.

In de voorbereiding naar de website vraag ik steevast wie je doelgroep is.
Stel dat jouw doelgroep de oudere generaties zijn, dan is het belangrijk dat tekst bondig geformuleerd wordt, er voldoende witruimte tussen de alinea’s is. Ingewikkelde en lange teksten kunnen vermoeiend zijn want het zicht in deze doelgroep kan verminderd zijn.

Scroll-to-top button